2009-2018 - 10 rokov hasičských súťaží na Východnom Slovensku baumann
História

Keďže ubehlo už zopár rokov od vzniku (2009) Východoslovenskej Hasičskej Superligy (VHSL) a dnes sa táto hasičská liga teší veľkému záujmu hasičov a fanúšikov, je preto potrebné oboznámiť fanúšikov, účastníkov VHSL ako aj širokú verejnosť o histórií vzniku tejto hasičskej ligy.

Počiatok VHSL alebo prvé myšlienky o založení hasičskej ligy na Východnom Slovensku, ktorá by spĺňala kritéria modernej hasičskej ligy, treba hľadať niekedy 3. mája 2008, kedy sa uskutočnil prvý Slovenský Superpohár v požiarnom útoku v meste Krupina. Na tejto súťaží došlo k stretnutiu dvoch Dobrovoľných Hasičských Zborov z východného Slovenska a to DHZ Vtáčkovce a DHZ Spišská Sobota, ktoré sa spolu zhodli, že je potrebné aj na východnom Slovensku založiť hasičskú ligu, ktorá by spĺňala najmodernejšie štandardy hasičských líg, ktoré sú na západnom Slovensku a aj v Českej Republike. Podstatou bolo, aby sa v novej hasičskej lige súťažilo na športové hadice, keďže na východnom Slovensku v tom čase sa vo všetkých ligách súťažilo iba na široké hadice C52 a B75.

Harmonogram od prípravy po začiatok novej hasičskej ligy na východnom Slovensku si oba DHZ stanovili na zhruba 5 rokov. Vtedy som si povedal, prečo až o 5 rokov, prečo nie teraz ? Tak som sa rozhodol pustiť do práce, začal som zháňať pravidlá hasičských líg zo západného Slovenska, takisto aj z Českej Republiky, taktiež stanovy týchto líg či smernice, ktoré by poslúžili ako základ pre stanovy a pravidlá novej hasičskej ligy. Začal som teda pripravovať rôzne varianty pravidiel, stanov, názvov, či log a symbolov pre novú ligu, ktoré som zaslal chlapcom zo Spišskej Soboty, tí po preštudovaní týchto materiálov, ma zoznámili s jedným z ich členov, ktorý bol zanieteným hasičom a podporovateľom hasičského športu. Poznal som ho iba pod internetovým menom Gipsy, ktorým bol František Teplický, ktorý sa neskôr stal prvým predsedom VHSL. Spolu sme začali teda hľadať optimálne pravidlá a stanovy pre novú hasičskú ligu a taktiež bolo potrebné osloviť čo najviac DHZ na východnom Slovensku. Optimálne podmienky pre konzultáciu týchto zámerov s ostatnými DHZ bolo konanie pohárovej súťaže v obci Vtáčkovce v auguste roku 2008, ktorej sa zúčastnilo niekoľko zborov z okresov Košice - Okolie, Prešov, Poprad, Michalovce a Sobrance. Zástupcovia všetkých týchto DHZ sa vyjadrili kladne k myšlienke založenia novej hasičskej ligy na východnom Slovensku a prejavili aj záujem zapojiť sa do tejto ligy, čo ma veľmi potešilo. Títo zástupcovia boli oboznámení s pripravovanými plánmi, pravidlami ako aj plánom pre použitie športových hadíc. Po tomto stretnutí sa k tímu pre prípravu novej ligy pridal Pavol Tvarovský, ktorého som tiež dovtedy poznal iba pod internetovou prezývkou Palino, avšak mal skúsenosti z účasti v ligách na západnom Slovensku, ktoré boli určite na prospech. Ďalšie stretnutie Dobrovoľných Hasičských Zborov sa uskutočnilo na finálovej súťaži VHL v septembri 2008, kde sa diskutovalo o ďalších návrhoch, ktoré by sa mali zaviesť do pravidiel novej hasičskej ligy ako aj to, ako by mala nová liga fungovať.

Po skončení hasičskej sezóny 2008 sa teda začala príprava na prvý snem novej hasičskej ligy (VHSL), ktorého termín a miesto boli určené na 7. februára 2009 v obci Vtáčkovce. Do tohto dátumu bolo potrebné pripraviť všetky podklady pre ich schválenie na prvom sneme. Na zasadaní prvého snemu novej hasičskej ligy sa zúčastnili tieto Dobrovoľné Hasičské Zbory: DHZ Vtáčkovce, DHZ Spišská Sobota, DHZ Gerlachov, DHZ Štôla, DHZ Vyšná Voľa, DHZ Kecerovce, DHZ Vyšná Rybnica, DHZ Terňa, DHZ Bijacovce, DHZ Hankovce a DHZ Gregorovce. Snem na svojom prvom zasadnutí schváli stanovy novej hasičskej ligy, pravidlá a to "najpodstatnejšie" názov. Z niekoľkých návrhov nakoniec snem schválil názov novej hasičskej ligy ako Východoslovenská Hasičská Superliga (VHSL). Taktiež bol schválený výbor VHSL v zložení: predseda VHSL: František Teplický (Spišská Sobota), pokladník: Juraj Sopko (Spišská Sobota), hlavný rozhodca VHSL: Miroslav Semanič a moja maličkosť (Vladimír Beňo) ako podpredseda VHSL. Snem VHSL schválil pre prvý ročník VHSL celkovo 6. súťaží - kôl, kde dátum a miesto konania pre 1.kolo VHSL boli určené na 10.5.2009 v Kecerovciach. Po sneme boli schválené stanovy VHSL, zaslané pre registráciu a oficiálne schválenie Východoslovenskej Hasičskej Superligy ako občianskeho združenia na ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky. Ministerstvo vnútra SR rozhodlo, že stanovy VHSL spĺňajú dané náležitosti pre občianske združenie a dňom 7.4.2009 bola vykonaná registrácia občianskeho združenia Východoslovenská Hasičská Superliga.

Týmto dátumom sa začala písať nová história hasičského športu na východnom Slovensku, kedy pribudla medzi už existujúce hasičské ligy a súťaže Východoslovenská Hasičská Superliga (VHSL). Dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti je už VHSL najlepšou hasičskou ligou na východnom Slovensku a taktiež to, že patrí medzi najlepšie hasičské ligy na Slovensku. Za tento čas, od vzniku VHSL až po súčasnosť, sa naša hasičská liga rozrástla o ďalších účastníkov - súťažiacich, počet súťaží, ľudí ktorých sa starajú o chod ligy, sponzorov, rôzne zmeny a nápady, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality VHSL. Verím, že Východoslovenská Hasičská Superliga bude aj naďalej napredovať míľovými krokmi a tešiť sa čoraz väčšiemu záujmu a obľube hasičov a hasičiek na východnom Slovensku.

podpredseda VHSL
Ing. Vladimír Beňo, PhD.

1kolo-kecerovce

PORADIE MUŽI

 01.  Sveržov 31
 02.  Vyšná Voľa 30
 03.   FireRacingSport 28
 04.   Lúčka 27
 05.   Hrabovec 22
 06.   Terňa 19
 07.   Ľubovec 19
 08.   Zlaté 18
 09.   Bzenov 16
 10.   Hankovce 14
 11.   Rokytov 11
 12.   Sveržov B 10
 13.  Nemcovce 8
 14.  Šarišské Michaľany 7
 15.  Raslavice B 3
 16.  Komarov  2

PORADIE ŽENY

 01.  Terňa 10
 02.  Lúčka 8
 03.  Raslavice 6
 04.   Hankovce 5
 05.   Šarišské Michaľany 4
 06.   Bzenov 3
 07.   Hrabovec 2

MEDIÁLNI PARTNERI

kiss